Et valg
Det var midt i håbløsheden og smerten jeg fandt nødvendigheden og et afsæt til et bedre liv.
Det var et bevidst valg og en erkendelse af at jeg havde to muligheder:
På den ene side en afgrund, på den anden en lang og strabadserende vej, med mange erkendelser forude.

Det blev det afgørende valg der ændrede min tilværelse og min opfattelse af omverdenen
og mig selv.

 

Værdigrundlag

 


Psykisk syg eller psykisk sårbar?
Når jeg bruger ordet psykisk syg i stedet for fx. psykisk sårbar, der det meget bevidst. Politisk korrekt pyssenysse snak, er ikke det der skal til, efter min mening.
Personligt vil jeg godt slippe for at kaldes psykisk sårbar,  det har krævet meget styrke at gennemleve det jeg har været igennem og komme videre. Og jeg har altid genkendt den styrke og de ressourser hos andre i samme situation.
På trods af evt. sårbarheder, er det at leve med en psykisk sygdom noget kræver sit menneske! 

I predikatet psykisk sårbar ligger der ingen empowerment, kun et forsøg på pænhed, men pænhed er ikke vejen, til at give psykisk syge selvværd  og enpowerment, eller fjerne fordomme i samfundet. Måske også at psykiske problemer er lidt for anarkistiske til at blive kaldt "pæne" navne.
Et udtryk som mental overlever, ville på mange måder være mere dækkene (men nok ikke brugbart), for at leve eller at have levet med en psykisk lidelse, kræver en høj grad af mental overlevelse -og i min verden trumfer overlevelse sårbarhed!

Kemiske ubalancer eller psykosocial lidelse?
Hvad der udløser en psykisk lidelse er ofte et både og, men uanset hvad der er den udløsende faktor og symptomer, vil den næsten altid følges af sociale problemer personligt/økonomisk og stigmatisering.

Psykiske sygdomme stadig er et tabu område, derfor vil man ofte komme til at  trækker sig fra andre og tabe sin selvtillid og selvværd i forhold til egne ressourcer og muligheder, på den måde vil det være svært at undgå at der komme et præg af psykosocial lidelse, uanset det oprindelige udgangspunkt.

Psykiske lidelser rammer på tværs af social grupper og uddannelser, det er ikke bare "de andre" det rammer. Hver 4 får en psykisk lidelse på et eller andet tidspunkt af deres liv og her vil der også være et mørketal.
Jeg ser psykisk sygdom som en overvejende psykosocial lidelse skabt af stress påvirkninger, at være under press akut eller gennem længere perioder, det kan være i forbindelse med en uddannelse, familie forhold, krigs traumer, overgreb, mobning, stress på jobbet.
Når man hører livshistorierne der ligger bag er der ofte en god grund til at et menneske ender med at får psykiske problemer. 

Personligt tror jeg at det er en myte at det er specielt sårbare mennesker der får en sindslidelse, jeg ser det mere som de personlige egenskaber kontra miljø, passer de ikke sammen over en længere periode, ofte gennem barndommen er der lagt et fundament for psykiske problemer i fremtiden, feks. Følsomhed og empati er jo fine egenskaber hos et menneske, men bliver der drevet rovdrift på dem på tidspunkter hvor man ikke kan sige fra bla. i barndommen, kan det få store konsekvenser for personligheden og psyken.

Stigma og mindreværd
Tabu og vanetænkning omkring psykiske sygdomme er udbredte i hele samfundet og i mediernes behandling
- den generelle viden er skræmmende mangelfuld.

Det er noget af det man er op i mod når man lever med en psykisk sygdom, derfor er personligt og socialt stigma en kedelig bonusordning de fleste må slås med, noget der kan blive vanskeligere at komme af med end de oprindelige symptomer.
Og mindreværd og selvstigmatisering er med til fastholde mange mennesker i social isolation og økonomisk magtesløshed for resten af deres liv.

Det er muligt at skifte rollen ud og kræve sin plads i verden, det kræver mod og vedholdenhed og mange når halvvejs i deres recovery process, men skræmmes af at skulle aflægge sig den gamle rolle. Det er ikke uden grund, for spillereglerne og miljøet er et andet og en stor udfordring for ens selvsyn. Det kræver også at man får opbygget en tillid til omverdenen.

Over medicinering
Det er ikke sjældent at psykiatere udskriver 4-5 forskellige piller til en patient og i værste fald også medicin for bivirkningerne. Det gør det næsten umuligt både for den medicinerede og andre at få en fornemmelse for hvordan det egentlig står til. Den form for medicinering kan gøre en recovery proces næsten umulig og det er ofte først når medicinen trappes ned, at en positiv udvikling er mulig.

Psykiatri i Danmark er ikke en entydig størrelse, derfor kan man som patient mødes af forskellige holdninger og behandlings tilbud, hvad man mødes af kan få stor betydning for hvordan ens forløb kommer til at se ud.

Er lykken til salg?
Alene 270.000 er på lykkepiller, Danmark er rent faktisk det land der forbruger flest antidepressiver i forhold til befolknings tallet, det ikke medregnet de rigtig mange alternative produkter og meget af den sovemedicin bliver brugt, er på grund af psykiske problemer.

Om forbruget af antidepressiver er et udtryk for at det Danske sundhedsvæsen er mere opmærksom på folkesygdommen depression, eller vi prøver at medicinere os ud af vores moderne livsstils problemer er svært at sige. 
For virkeligt at kunne behandle depressioner skal der mange flere behandlings muligheder på banen. Piller kan meget sjældent stå alene i behandlingen af depressioner og hos mange er der ikke den virkning man kunne håbe på, men til gengæld mange bivirkninger.

Pension og lønarbejde
Det er let at blive låst fast i pensions systemet bla. en manglende viden i forhold til hvad der sker, hvis man begynder at tjene lidt ekstra penge. Hvad med pensionen og bliver der bliver skatte rod?
Det er et spørgsmål om at få vurderet sin egen sag og økonomi i forhold til kommunen men mange er tilbageholdene med at søge konkret viden, måske fordi man helst vil undgå yderligere kontakt med komunen eller/og gører opmærksom på sig selv.

Der er mange myter på området job og pension men det skulle være muligt at formidle den viden bedre med opsøgene mini kurser på feks. værestæder. Information uden press og stress i forhold til, om job ønsket er lige nu, eller på længere sigt.

Vores sind er noget der vedrører os alle
Alligevel er vi  mere fokuserede på at sygehusvæsnet kan tilbyde os gode og nye behandlings muligheder for vores fysiske sygdomme, hvordan behandllingen og resultaterne er indenfor den danske psykiatri, er der desværre ikke den store almene interesse for. 

Og på trods af højkonjuktur over en periode, er der ikke blevet højere til loftet i det Danske samfund når det gælder de grupper folk finder "anderledes", det er muligt det ligger i det, at samfundet flytter sig meget, der er med til at øge/give et behov for marginaliseringen af andre, i et ønske om at kunne fastholde sin egen rolle som med på banen.
Vi vil gerne kunne følge med udviklingen, yde mere, med risiko for os selv og vores børn vis vi ikke tør mærker efter i tide.


Fra "vi" til "jeg" samfundet

Vi stiller stadigt stigene krav til hvad vi skal kunne: Forestillingen om perfektion indenfor uddannelser, job, privatlivet og de ydre rammer, er med til at presse og stresse mange.
Hvis vi ønsker psykisk sundhed i fremtiden må vi sætte fokus på viden om forebyggelse og på vores egne værdier og ikke mindst hvordan de praktisk anvendes i vores liv.
Vi må spørge os selv hvad det gode liv egentligt er, nu hvor vi for alvor er gået ind i et "jeg" samfund  - hvad er vores egen rolle og bidrag til fælleskabet.

Et fælles ansvar og inklution
Vi har et ansvar, også for de andre, naboen, kolleger
- nogen af de mennesker der måske ikke opfattes som dem, der tilhøre den  nærmeste familie og vennekreds, vi er også selv med til at skabe "samfunds klimaet" i Danmark.

Det er ikke kun, et spørgsmål om at ansætte nogen til at tage sig af problemerne: Sorgen, kriserne der naturligt opstår igennem vores eget og andre menneske liv, for et smerte/krise løst liv er undtagelsen, ikke reglen. 

Og det er netop gennem kriserne at vi kan opnå erkendelse og livsvisdom, både gennem det vi selv gennemgår og i vores kontakt med mennesker der har brug for vores støtte.

Fremtiden
Psykisk sygdom er af en så personlig og privat karakter at det er let at overse at det er nødvendigt at se på de fælles samfunds vilkår. 

Økonomisk velfærd er ikke nok, hvis det ikke også indbefatter psykisk velfærd!
At skabe psykisk velfærd behøver ikke at koste mere, den bygger på en indstilling til vores samfund og hvad der betyder noget for os som mennesker. 

Der er mere at læse om emnerne på min blog.


 

www.a-recovery.dk

 


"Et udtryk som mental overlever, ville på mange måder være mere dækkene (men nok ikke brugbart), for at leve eller at have levet med en psykisk lidelse, kræver en høj grad af mental overlevelse -og i min verden trumfer overlevelse sårbarhed!"