Motivationen
Det der er en grundlæggende motivation for mig er  nødvendigheden af, at mennesker der har eller har eller haft en psykiske lidelse, tør stå frem med egne erfaringer.

Eksperter og medier skriver og taler om psykisk syge
 – det bliver ofte en viden gennem et filter,
der meget sjældent viser styrken og ressourcerne der også er tilstæde.


 

Foredrag

:: Recovery tanken og empowerment
:: Vejen til arbejdsmarkedet
:: Psykiatrien og recovery tanken
:: Brugerstyring
:: Rollen som pårørende - set fra begge sider
:: Stigmatisering/selvstigmatisering og samfund
:: At komme sig fra en angst psykose og depression

Her er eksempler på nogen af de foredrag jeg holder, de kan være i form af dagskurser, fyraftensmøder, debat oplæg, workshops:

Recovery - at se livet i øjnene 

Om grundlaget for recovery tanken, med et udgangspunkt i min egen historie, med at komme mig efter en angst psykose og depression.

:: Recovery begrebet
:: Håb, valg, mening
:: De egne værktøjer

:: Selvværd/selvtillid
::
Empowerment
:: Stigmatisering og selvstigmatisering
:: Sociale netværk
:: At blive fastholdt i sin recovery

:: Tabu og myter  - og hvem er de normale?

Recovery for Kvinder
Foredrag med en kvinde vinkel. Hvordan kommer krop og psyke til at fungere igen?

:: Selvtillid/selvværd
:: Krop/seksualitet
:: Hvor gør man af vreden?
:: At blive taget alvorligt
:: Psykosomatiske smerter/spændinger
:: Træthedssyndrom
:: Rollemodeller
:: Netværk

Ud på Arbejdsmarkedet?
Foredraget sætter fokus på det at ville ud på arbejdsmarkedet
efter en psykisk sygdom. Den personlige proces/afklaring og
hvad skal der til for at komme ud på arbejdsmarkedet

:: At være godt forberedt
:: Ansøgninger og jobsamtaler
:: Hvor meget skal virksomheden vide?
:: Hvad med lønnen?
:: Kollegaer
:: Psykisk arbejds miljø
:: Virksomheds kultur: Hvad passet til mig?


Det sociale ansvar på arbejdsmarkedet
Ansættelse af mennesker med en psykisk lidelse er ikke bare et spørgsmål om socialt ansvar, det er en mulighed til at få medarbejdere med kvalifikationer, men også en viden og erfaring med hvad der er væsentlig i forhold til stress og psykisk arbejdsmiljø.

:: Hvorfor er det her en god ide?
::Hvad kunne det betyde for arbejdspladsen?
:: Rehabilitering samfund og arbejdsmarked
:: Arbejdsgiverens rolle
:: Informeret og godt forberedt
:: Forebyggelse
:: Psykisk arbejdsmiljø
:: Med eller uden lønrefusion?
:: Værdier omsat til handling

Brugerstyring
Hvordan arbejder man med brugerstyring i hverdagen? Og hvor ligger udfordringerne? Jeg tager udgangspunkt i mine egne oplevelser med brugerstyring som medlem i Fountain House.

:: Hvordan fungere brugerstyring
:: Menneske syn, værdier og formål
:: Kommunikation ligeværdighed
:: Bruger og medarbejder
:: Empowerment og ressourcer
:: Hvor er udfordringerne?

At være pårørende - set fra begge sider
Mine egne erfaringer med med dobbelt rollen. Og forsøget på at normalisere situationen - så længe det nu kan lade sig gører...

:: Barn af  - Psykisk sygdom set fra barne højde
:: Den psykosociale faktor
:: Den fælles skyld og skam
:: Tilvænning og udmattelse
:: En lukket verden
:: Roller og selvforståelse i familien
:: At turde se situationen i øjnene

 

 

www.a-recovery.dk