Recovery foredrag og kurser af
B I D Brugerlærer
Cecil Augusti Ludvigsen

Jeg er uddannet gennem BID brugerlærene
Foredragsholdere
med en personlig erfaring med hvad det er at have/have haft 
en psykisk sygdom.

Mere viden om psykisk sygdom er vigtigt for hele samfundet!
Statistikken siger, at 1 ud af 4 danskere, vil opleve at få en psykisk lidelse.
En ny international undersøgelse fra WHO viser at hver anden kommer sig -sådan som det ser ud i dag.

Information og forebyggelse
Jeg tror at det er absolut muligt at opnå en højere recovery procent, det kræver bla. et mere inkluderende samfund og d
et er nødvendigt med meget mere fokus på viden og information om forebyggelse og  hvordan man kan giver den rigtige støtte.

- Og noget meget vigtigt,
 
at bryde med gamle vaneforestillinger og fordomme. 

Vinterdepression SAD
og lysterapi
Mørke og grå dage giver tab af energi og for nogen udvikler det sig til en vinterdepression.

Mere info...

 

Recovery foredrag
- der er et liv efter  en psykisk sygdom!

Foredragene tager et udgangspunkt i mine egne personlige erfaringer med recovery processen og dens udfordringer.

Det er med holdninger, humor og selverkendelse, jeg fortæller om, hvordan det er muligt at komme sig fra en psykisk lidelse
og finde veje til at kunne lærer at se sine ressourcer og finde selvværd og ligeværd. 

Det betyder meget for mig at udvikle mine foredrag sådan der er nye tanker og vinkler omkring emnerne, samtidigt med at få formidlet fundamentet og helheden omkring recovery tanken.
Jeg synes det er vigtigt med det levende ord -at hvert foredrag er unikt.

Mine emner er indenfor: 

- Recovery og empowerment 
- Vejen til arbejdsmarkedet 
- Krop, psyke og mindfuldness
- Stigmatisering/selvstigmatisering og samfund 

- Psykiatrien og recovery tanken 
- Brugerstyring
- Recovery med en kvinde vinkel 
- Rollen som pårørende - set fra begge sider
- At komme sig fra en angst psykose og depression

Oplæg og debat 
Foredrag/undervisningen er udformet så indholdet er relevant for målgrupper som: Væresteder, Psykiatrien, Virksomheder, Højskoler, Efterskoler, Social, sundhed og pædagogiske uddannelsesinstitutioner, Sagsbehandlere, Skoler, Kommuner, bocentre/bosteder og Foreninger.

Temaforedrag og workshop

Der vil også være mulighed at sammensætte et program hvor flere foredragsholdere, der er uddannede BID brugerlærere vil belyse, et tema fra forskellige vinkler og erfaringer, det kan være i form af dagskurser, fyraftensmøder, debatoplæg, workshop.

Opdateret 10. januar 2012 


www.a-recovery.dk
.dk

Åbne foredrag

Fremover vil jeg holde åbne foredrag om forskellige enmer.
Læs mere....

Se også min Blog og Facebook gruppen "Recovery og empowerment"
Jeg har også en 
blog .
Og
har stiftet gruppen "Recovery og empowerment" debat forum på Facebook